NEPSY-valmennus

NEPSY (neuropsykiatrinen) -valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto, ohjaajan ja asiakkaan yhteinen projekti, jossa asiakas tuettuna tavoittelee yhdessä asetettuja päämääriä.Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan yksilöllisesti. Tapaamisia on noin 1 – 2 kertaa viikossa.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille  joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus:

  • kielellinen erityisvaikeus
  • oppimisvaikeuksia
  • adhd
  • Aspergerin oireyhtymä
  • Touretten oireyhtymä

..sekä henkilöille joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta  saa apua ja tukea

  • arjen- ja elämänhallintaan
  • itsenäistymiseen
  • itsetuntemuksen ja positiivisen minäkuvan vahvistamiseen
  • opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan.