NUORISOVALTUUSTO

Petäjäveden NUVA koostuu tällä hetkellä 8 jäsenestä, ja vuonna 2018-2019 sen päätavoitteena on kunnan viihtyvyyden ja kuntakuvan  kehittäminen. Muuten sen hommiin kuuluu esim:

  • kunnan nuorten edustaminen kunnallisessa päätöksen teossa
  • omien aloitteiden laadinta
  • antaa ideoita ja näkökulmaa erilaisia hankkeita ja palveluja suunniteltaessa
  • edustajat ovat paikalla eri lautakuntien kokouksissa (hyvinvointipalvelut, kuntarakenne, valtuusto) antamassa mielipiteitään nuoria koskevissa asioissa
  • viedä viestiä muilta nuorilta päättäjille

Vastuuohjaajana toimii

Ossi Kettunen
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
puh.txt.wapp. 0400 954 598