OPPILASKUNTA

Oppilaskunta, toimii sekä ala- että yläkouluilla sekä toisen asteen kouluissa, ja on koulun oppilaiden oma yhteisö ja koko organisaation tuki. Toiminnan peruspilareiden ympärille on helppo rakentaa toimiva kokonaisuus.

Oppilaskunta on yhtä kuin kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunnan tukena toimii ohjaava opettaja, joka myös huolehtii yhteydenpidosta muihin opettajiin ja rehtoriin. Oppilaskunta on tärkeä osa koulua, aivan kuten opettajat, rehtori ja muu koulun henkilökunta.

Lähde: omaoppilaskunta.fi